Spółka DOLKOM uzyskała świadectwo kompetencji nadane przez PKP Energetyka S. A.

PKP Energetyka S. A. na wniosek DOLKOM sp. z o. o. przeprowadziła postępowanie w celu wydania świadectwa kompetencji w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych. Na podstawie przeprowadzonego postępowania spółka została uznana kwalifikowanym wykonawcą i otrzymała status uznania nadany przez Spółkę PKP Energetyka S. A. Potwierdzeniem pozytywnego wyniku postępowania jest wydanie w dniu 17.07.2018 przez PKP Energetyka…