Spółka DOLKOM uzyskała świadectwo kompetencji nadane przez PKP Energetyka S. A.

PKP Energetyka S. A. na wniosek DOLKOM sp. z o. o. przeprowadziła postępowanie w celu wydania świadectwa kompetencji w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych. Na podstawie przeprowadzonego postępowania spółka została uznana kwalifikowanym wykonawcą i otrzymała status uznania nadany przez Spółkę PKP Energetyka S. A. Potwierdzeniem pozytywnego wyniku postępowania jest wydanie w dniu 17.07.2018 przez PKP Energetyka…

Zakup nowych podnośników Kutruffa.

W dniu 11.07.2018 r. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskało zezwolenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na eksploatację nowo zakupionych podnośników Kutruffa SCM122F.4 z ruchomym kowadłem o udźwigu 12,5 t na kolumnę wyprodukowaną przez firmę EMANUEL s.r.l. z Włoch.