Prace na linii kolejowej 275 Miękinia – Środa Śląska

W 2023 r. wykonaliśmy wzmocnienie nasypu kolejowego wraz z udrożnieniem odwodnienia na odcinku Miękinia – Środa Śląska linii kolejowej nr 275. Osiadanie nasypu kolejowego w tym miejscu było przez wiele lat powodem wprowadzania ograniczeń prędkości dla pociągów. Z uwagi na okoliczny podmokły teren, jego poprzeczne nachylenie względem linii kolejowej oraz niedrożność przepustów i rowów odwadniających…